Hogeschool Utrecht 0ntwerp Schmidt Hammer LassenDSC_5310.jpg

Hogeschool Utrecht

Project

Prachtige samenwerking met bouwer en architect

Het laatste van de vijf onderwijsgebouwen van de Hogeschool van Utrecht op het Utrecht Science Park is een ontwerp van Schmidt Hammer Lassen en gerealiseerd door het consortium SPARK. Het gebouw Heidelberglaan 15 biedt onderdak aan acht onderwijsinstellingen in de sectoren economie, management, informatiecommunicatie en -technologie en media en communicatie.

Het atrium vormt het sociale hart en de centrale verbindingsroute van het gebouw. De verkeersstromen verlopen via de “kaleidoscopische trappen, bruggen en liften” aldus Schmidt Hammer Lassen. “Daardoor wordt het atrium de ontmoetingsplek van het gebouw, waar wegen kruisen, ervaring worden gedeeld en inzicht in de andere instituten wordt verkregen.”

Duurzaamheid staat centraal in ontwerp en realisatie van het gebouw. Dit vertaalt zich onder meer in de toepassing van ledverlichting, WKO en PV-cellen. BREEAM Excellent is het uitgangpunt van het consortium.

De opdracht van de Hogeschool Utrecht betreft een DBM-contract. Het consortium SPARK verzorgt, aansluitend op het ontwerp en de bouw, voor vijftien jaar het onderhoud. Ook het onderhoud wordt duurzaam uitgevoerd, met bijvoorbeeld het gebruik van elektrisch vervoer maximaal hergebruik van vrijgekomen materialen.

Bim&Beyond heeft in opdracht van SPARK in een intensieve en bijzonder goede samenwerking met aannemer en architect het plan geoptimaliseerd en het bouwkundig modelleer- en tekenwerk verzorgd inclusief aanvraag omgevingsvergunning.

Naam

Hogeschool Utrecht

Locatie

Heidelberglaan 15, 3584 CS, Utrecht

Periode

2015-2018

Opdrachtgever

SPARK, combinatie van Strukton Worksphere en BESIX

Ontwerp

Schmidt Hammer Larssen, Kopenhagen

Advies

-

Realisatie

SPARK, combinatie van Strukton Worksphere en BESIX

BVO

22.000 m2

Rol

Vervaardigen bouwkundig tekenwerk in de fase DO, DO+ en UO & verzorgen van tekenwerk t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning

"By far the best proof is experience."