Disclaimer & copyright

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website bimandbeyond.nl en op alle via Bim&Beyond ontvangen bestanden en gegevens.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de Bim&Beyond-website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Bim&Beyond zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Bim&Beyond niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Bim&Beyond garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Bim&Beyond wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Bim&Beyond links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Bim&Beyond worden aanbevolen. Bim&Beyond aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Bim&Beyond niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Disclaimer voor via Bim&Beyond ontvangen bestanden
Alle digitale bestanden en gegevens op onze website, bijgaande opslagmedia en/of e-mail blijven, conform artikel 35 en 76 van de SR '97, respectievelijk artikel 45 en 48 van DNR, eigendom van Bim&Beyond. Ook behoudt Bim&Beyond hiervoor de volledige auteursrechten conform artikel 36, lid 1 van de SR '97 respectievelijk artikel 46 van DNR.

Digitale illustraties
Digitale illustraties (bitmaps) mogen alleen na schriftelijke toestemming van Bim&Beyond zonder verdere aanpassingen en/of toevoegingen voor publicatiedoeleinden gebruikt worden. Bij publicatie moet Bim&Beyond als auteur en architect opgegeven worden.

Digitale tekeningen
Digitale tekeningen (bijvoorbeeld Autocad-bestanden) en gegevens zijn bedoeld als onderlegger waaraan informatie kan worden toegevoegd. Het is op geen enkele manier toegestaan deze verstrekte bestanden te vermenigvuldigen, hergebruiken of manipuleren.

Derden
De bestanden mogen niet aan derden worden verstrekt, of na beëindiging van het project in uw bezit blijven. Bestanden en/of gegevens die door u of derden zijn aangepast (binnen de grenzen van het auteursrecht) moeten voorzien zijn van een opschrift, dit zodat de aanpassing en uw bedrijfsnaam herkenbaar zijn. Van deze voorwaarden kan alleen worden afgeweken na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bim&Beyond.

Aansprakelijkheid
Indien bovenstaande niet nagekomen wordt, stellen wij u aansprakelijk voor gederfde inkomsten en/of gemaakte kosten. Ongeacht het feit of wij toestemming hebben gegeven voor verspreiding, vrijwaart u Bim&Beyond bij acceptatie van deze digitale bestanden voor door u of door derden geleden schade en claims.

“My love has no copyright; however, my beloved may have it.”