Over BIM

BIMformatie: onderzoek, ontwerp en informatie van gebouwen in één structuur

schema.jpg

BIM vormt de basis van kwaliteit

Alle informatie is gekoppeld in één medium: BIM. Hierdoor werken we efficiënter, wordt er geleerd van fouten uit het verleden en aanlopers tussen disciplines worden sneller inzichtelijk. De tijdsbesparing die dit oplevert wordt ingezet om de kwaliteit van het ontwerp te verhogen.

De output van BIM is integraal ontwikkeld, gecoördineerd en gecontroleerd. Deze is daardoor betrouwbaarder. Met name de uitvoerende partijen profiteren hiervan waardoor de realisatie soepeler verloopt. Het eindresultaat zal hierdoor beter aansluiten bij het ontwerp.

Communiceren met BIM: what you see is what you get

Tot voor kort moesten onze opdrachtgevers technische tekeningen kunnen lezen en potloodschetsen begrijpen. Nu hoeft dat niet meer, vanaf het beginnend ontwerp kunnen wij iedereen in ons 3D-model meenemen middels virtual reality, 360 panorama’s en realistische impressies. Hiermee communiceren wij ons ontwerp beter en kunnen wij verwachtingen beter nakomen.

BIM maakt onze gebouwen innovatief

Ons kwaliteitssysteem is erop gericht om ons eigen werk te controleren en continu verbeteringen in onze BIM-modellen aan te brengen.

Een onderdeel van onze modellen is de koppeling met onze (circulaire) materiaalstaat en de invoering van het model in Madaster. Hiermee proberen we tijdens het ontwerp de mate van circulair bouwen te monitoren en bij te sturen.

We onderzoeken de mogelijkheden om energiemaatregelen, bestekken en begrotingen te koppelen aan onze BIM-modellen. Het eenvoudig visualiseren en doorrekenen van verschillende scenario’s geeft beter inzicht in de innovatiekansen.

BIM genereert toekomstwaarde

BIM verzamelt informatie op een universele manier welke ook in de toekomst bruikbaar blijft. Toekomstige aanpassingen aan het vastgoed zijn daardoor eenvoudig uitvoerbaar; de benodigde informatie is immers centraal beschikbaar. Deze gebouwinformatie maakt het vastgoed breder inzetbaar. Hierdoor onstaat een hoger rendement van het vastgoed.

Tijdens de exploitatie kan het BIM-model gekoppeld worden aan een beheerprogramma, zodat regulier onderhoud geautomatiseerd kan worden uitgevoerd. Daarnaast is de benodigde informatie voor het uitbesteden van werkzaamheden centraal beschikbaar en up-to-date.

Patrick McLeamy noemt dat ‘bim, bam, boom’. ‘Bim’ staat daarbij voor modelleren in de ontwerpfase, ‘bam’ voor assembleren tijdens de bouw en ‘boom’ voor de booming mogelijkheden in exploitatie en gebruik.

"Het belangrijkste in communicatie is te horen wat niet gezegd wordt."