Voor eigenaren

is Bim&Beyond een full-service bureau vanaf een eerste haalbaarheidsstudie tot levering van een volledig uitgewerkt as-built BIM model voor een optimale exploitatie van uw gebouw.

Het grote pluspunt van werken met Bim&Beyond is de kennis en kunde die ze inbrengen vanuit hun architectonische achtergrond. Dit zie je terug in het proces en het eindresultaat.

Rob Thijssen, projectmanager Vastgoed en Huisvesting bij Hogeschool Rotterdam

Uw vastgoed transformeren?

Bestaande gebouwen een nieuw leven geven is duurzaam bouwen in optima forma. Lang niet altijd zijn de potenties van het bestaande gebouw voldoende onderzocht om te komen tot de afweging slopen of transformeren. Wij zetten onze kennis, kunde en creativiteit in om mogelijkheden te onderzoeken die tot dan toe nog onbekend of zelfs onvermoed zijn. Door de huidige trends te analyseren en te verklaren krijgen we zicht op te verwachten tendensen. Door alternatieven te formuleren, problemen te herdefiniëren en andere werkelijkheden te verbeelden, geven wij u zicht op de onverwachte mogelijkheden van bestaande gebouwen.

Maak uw building smart

In het BIM-model is veel informatie aanwezig met betrekking tot materialen, fabricaten, types en bijvoorbeeld meubels. Dit vergemakkelijkt het proces van beheer en onderhoud, men kan immers het model raadplegen voor informatie bij bijvoorbeeld herstelwerkzaamheden. Product- en typenumers, plaatsingsdatum en datum van vervanging zijn dan gemakkelijk terug te vinden en bij te houden.

+ besparing op het aanpassen van tekeningen en modellen,

+ besparing op MJOP-inspecties,

+ minder tijd kwijt aan zoeken van informatie,

+ sterke vermindering van faalkosten tijdens bouw en exploitatie,

+ real-time informatie over prestaties van gebouwen en facilitaire diensten.

Het wordt steeds makkelijker en betaalbaarder om een gebouw “smart” te maken. Hierbij wordt aanwezigheid en gedrag en voorkeuren gemeten. Met deze informatie kan er veel specifieker gestuurd worden op comfort en energieverbruik. Het visueel en bedienbaar maken van deze gebruiksinformatie kan ook via het BIM-model.

Diensten

Van haalbaarheidsonderzoek tot onderhoudsplan

+ haalbaarheidsonderzoek

+ (digitale) inmeting

+ omgevingsvergunning

+ projectmanagement

+ onderhoudsplan

Meer over BIM >>

Meer over onze diensten >>

“Sommige toekomsten kan men voorspellen, andere moet men ontwerpen.”