Diensten

Handen uit de mouwen

Diensten_uitwerking-coordinatie-advies_low

Tekenen, rekenen en regelen is onze passie en specialiteit. Wij communiceren, verifiëren en coördineren met een BIM-model waarin alle oplossingen en afspraken integraal vastliggen. Waar verschillende disciplines in het bouwproces elkaar vaak niet verstaan, voelen wij ons juist thuis op de grensvlakken tussen architectuur en bouwen, theorie en praktijk, denken en doen. Wij zijn een integrale co-maker ter versterking van uw kernactiviteit. Wij ondersteunen bouwers, ontwerpers en gebouweigenaren.

BIM + tekenwerk

Het eerste fysieke prototype is het gebouw zelf. Digital prototyping voorkomt dat eventuele problemen pas in de praktijk aan het licht komen. Met BIM creëren we een 3D-model met databank van waaruit we gemakkelijk 2D-tekeningen en allerhande informatie kunnen genereren. Omgekeerd brengen we ook beslissingen tijdens het ontwerp- en bouwproces terug in het model om consequenties inzichtelijk te maken. Zodat de diverse betrokkenen ondanks de dynamiek van een complex project steeds weten waar ze aan toe zijn.

Wij maken alle 2d en 3d technisch tekenwerk voor U. Voor ons BIM modelleerwerk maken we gebruik van Revit.

Bouw Informatie Model:

+ BIM modelleerwerk

+ BIM coördinatie (clash-detectie)

+ BIM consultancy (advies)

+ BIM regie (proces)

+ BIM beheer (exploitatie)

Technisch tekenwerk:

+ Bestaande toestand

+ Vergunningstekeningen

+ Werktekeningen

+ Revisietekeningen

+ NEN2580 plattegronden/oppervlaktes

+ NEN1414 vluchtplattegronden

BIM + bouwtechniek

Bouwen is aan voortdurende, snelle verandering onderhevig. U kunt ervoor kiezen om alle inspanningen die nodig zijn om de integrerende taak goed te kunnen uitvoeren zelf te doen. U kunt echter ook een bouwtechnisch specialist inschakelen die u ondersteunt en ontzorgt.

Bouwadvies:

+ Integraal ontwerp

+ bestekschrijven

+ kostenadvies

+ omgevingsvergunning

+ gevelengineering

+ brandadvies

Inspecties:

+ Quickscan

+ (digitale) inmeting

+ NEN2767 conditiemeting

+ RgdBOEI inspectie

BIM + projectmanagement

Complexere bouwprocessen en -projecten hebben geleid tot nieuwe rollen, personages en veel adviseurs. Maar wie is de bouwregisseur? Wie maakt de samenhang in ontwerp en bouw? Wie zorgt ervoor dat uw uitgangspunten ook daadwerkelijk worden gerealiseerd? Samen met u houden we alle facetten van het project in de hand. De vormgeving, maar ook de kosten, tijd, kwaliteit en exploitatie. We stimuleren samenwerking tussen betrokkenen, zodat u het best mogelijke eindresultaat krijgt.

Management:

+ projectmanagement

+ BIM-regie en -coördinatie

+ prijs- en contractvorming

+ UAV-GC

Bouwkwaliteit:

+ Toezicht

+ Second opinion

+ Directievoering

BIM + vastgoedadvies

De vastgoedmarkt is complex. Samen met Bim&Beyond bepaalt u een strategie die niet alleen financieel inzicht biedt maar ook gericht is op duurzaamheid. Bim&Beyond is uw co-maker en sparring partner bij onderzoek, projectcoördinatie, BIM uitwerking en het beheren van de kosten.

Planontwikkeling:

+ total engineering

+ haalbaarheidsonderzoek

+ duurzaamheidsadvies

+ gebouwtransformaties

+ vraagspecificatie

Exploitatie:

+ duurzaam onderhoudsplan

+ total cost of ownership

+ gebruiksmelding

"The proof of the pudding is in the eating."